FIRMI EĆO COMPANY URUČENA POVELJA O POŠTIVANJU LJUDSKIH PRAVA U POSLOVANJU

by inside / 22 / 7 / 2020 / Objavljeno Novosti

Dana 21.07.2020. godine direktoru firme Ećo Company Ećo Suadu, uručena je Povelja o poštivanju ljudskih prava u poslovanju

Povelju o poštivanju ljudskih prava u poslovanju razvio je Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Udruženjem poslodavaca FBiH uz podršku Evropske Unije.

„Ećo Company u svom poslovanju poštuje sve lokalne i međunarodne propise i standarde i nije bilo dvojbe oko usvajanja Povelje, kako bismo i pismeno na jednom mjestu prihvatili sva pozitivna načela poslovanja“, izjavio je Suad Ećo, generalni direktor firme Ećo Company i dodao da je to važno posebno u trenutnoj situaciji, kada kompanija prvenstveno vodi brigu o zdravlju uposlenika i klijenata, a profit je na drugom mjestu.Povelja se sastoji od 15 tačaka koje se tiču sprječavanja narušavanja ljudskih prava, uključivanja zainteresiranih strana radi uvažavanja njihovog glasa i potreba, opredijeljenosti za jednak odnos prema svima, očuvanja radnog okruženja, zabrane prinudnog rada i zabrane umiješanosti u trgovinu ljudima, prava na sistem komunikacije koji maksimalno štiti povjerljivost za sve prijave zaposlenih.

„Inicijativa za izradu i usvajanje Povelje o poštivanju ljudskih prava u poslovanju nastala je na bazi vodećih principa Ujedinjenih nacija i prvi je korak ka kreiranju državnog akcionog plana o poštivanju ljudskih prava u poslovnom sektoru. Prije izrade same Povelje, mi smo proveli istraživanje kako bismo uvidjeli koliko su kompanije uopće svjesne važnosti poštivanja ljudskih prava. Uvidjeli smo da kompanije, posebno male, nisu bile svjesne da i one svojim poslovanjem mogu ugroziti ljudska prava“, izjavila je gđa Šeherzada Halimić, voditeljica projekta u Institutu za razvoj mladih KULT.

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH, gosp. Mladen Pandurević izjavio je da je usvajanje ovakvih povelja pozitivna praksa, koja će se nastaviti i u budućnosti i da pored 10 pristunih kompanija do sada je još 30-tak drugih članica Udruženja usvojilo i prihvatilo načela Povelje u svom poslovanju.

Kompleta tekst Povelje dostupan je na linku: www.mladi.org/myURL/povelja, a zainteresirane kompanije mogu pristupiti usvajanju i potpisivanju povelje ispunjavajući upitnik na ovom linku.

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP