Politika kvaliteta i zaštite okoliša

Politika kvaliteta i zaštite okoliša je sastavni i nedjeljivi dio poslovne politike firme Ećo Company d.o.o. Sarajevo, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja i zaštite okoliša. Sve naše aktivnosti usmjerene su ka tome da kupci povezuju pojam kvaliteta i očuvanja okoliša s našim imenom i markom naših proizvoda, jer samo zadovoljan kupac može biti lojalan kupac i kao najvažnija karika u lancu osigurava nam budućnost.

Zaposleni su jedan od osnovnih oslonaca našeg postojanja i razvoja. Politika kvaliteta i zaštite okoliša daje smjernice za ponašanje svih zaposlenih, a rukovodstvo firme ima zadatak da njene odredbe prenese svim svojim saradnicima kao i da obezbjedi uslove za njeno sprovođenje i unapređenje. Znanje, stručnost i stalna briga o obrazovanju kadrova osigurava nam inovativne proizvode i procese za globalno tržište. Aktivno pratimo razvoj svjetske tehnologije, a stalnim ulaganjem u tehnološka postrojenja te praćenjem i vrednovanjem dobavljača kontinuirano unapređujemo kvalitetu naših proizvoda i efikasnost proizvodnih procesa. Težimo ka smanjenju ukupnih troškova poslovanja i potrošnje energije kroz optimizaciju operativnih troškova i povećanje efikasnosti, a što je rezultat provođenja preventivnih mjera i maksimalno izbjegavanje pogrešaka.

Sistem upravljanja, dokumentovan i usklađen sa standardom ISO 9001 i ISO 14001, omogućava efikasnije odvijanje procesa rada u svim domenima i stvara uslove za stalna poboljšanja. Dolazimo do povećanja konkurentnosti i profitabilnosti povećanjem prodaje kvalitetnog i ekološki ispravnog proizvoda. Želja za pobjedom i timski rad u centar naših aktivnosti stavlja stalno poboljšanje učinkovitosti sistema upravljanja kvalitetom i zaštitu okoliša. Stvaramo povjerenje na temelju uzajamnog poštovanja kako zaposlenika, tako i naših klijenata i potrošača.

Recertifikacijom obavljenom 2014. godine, Ećo Company je firma koja je prva u regionu dobila Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008 za područje primjene u Dizajniranju, projektovanju i proizvodnji pločastog i tapaciranog namještaja. Također, recertificiranje je obavljeno i za Certifikat za brigu i zaštitu okoliša ISO 14001:2004.

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP