CENTAR ZA EDUKACIJU

Shvatajući bitnost stručnog i lojalnog osoblja, a pogotovo vještine koje kolektiv proizvodnje treba imati kako bi bio spreman odgovoriti na sve zahtjeve tržišta koje postaje sve educiranije o namještaju i enterijerima, Ećo Company osnovao je Centar za edukaciju.

Centar za edukaciju, razvoj i primjenu znanja i kompetencija u dizajnu i tehnologiji u industriji namještaja. Ećo Company s Formatom želi educirati kadar kako bi izgradio kvalitetan tim zaposlenika, ali isto tako pružiti potporu drvnoj industriji Bosne i Hercegovine kroz edukaciju zaposlenika i drugih kompanija. Profili kadra koje Format želi educirati su: dizajneri, arhitekti, CNC programeri, CNC operateri, tehnolozi, stolari, tapateri, krojači, lakireri.

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP