Saradnja Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu i firme Ećo Company

by inside / 17 / 10 / 2018 / Objavljeno Novosti

Dana 16.11.2018. godine u firmi Ećo Company je organiziran sastanak između predstavnika firme Ećo Company na čelu sa generalnim direktorom Suadom Ećom i direktorm Srednje škole za okoliš i drvni dizajn u Sarajevu gospodinom Muamerom Muratovićem.

Cilj sastanka je održavanje i jačanje saradnje između srednjih stručnih škola i firmi u privatnom sektoru, promovisanju praktične nastave,  promovisanju neformalnog dualnog obrazovanja, kao i način kako osigurati kvalitetnu radnu snagu kako u privredi Kantona, tako i šire.

Firma Ećo Company je za 2018/2019 školsku godinu dala priliku za sedmero (7) učenika , zanimanja tapetara i stolara koji će svoje znanje upotpuniti praktičnom nastavom predviđenom zakonom.

Obzirom da se često govori o dualnom obrazovanju, koji još uvijek nije u zvaničnoj primjeni,  direktor Suad Ećo je prepoznao problem i  ponudio učenicima dodatan broj sati na praktičnoj nastavi kako bi ispunili onaj font  sati koji podrazumijeva dualno obrazovanje.

Firma će se potruditi da pruži što kvalitetniju obuku za učenike, kako kroz mentorstvo svakog pojedinačnog učenika tako i svaki vid podrške za koji se ukaže potreba.

Također, kako je to i dosadašnja praksa nalagala, generalni direktor Ećo Suad,  je osigurao za svakog učenika stipendiju tokom trajanja praktične nastave.  Još je i dodao kako se nada da će i ostali privredni subjekti prepoznati prednosti praktične nastave i dualnog obrazovanja i pružiti mladim ljudima mogućnost za usavršavanje a samim tim i doprinijeti obezbjeđivanju radnog kadra u privredi.

Direktor Muratović je izjavio da mu je izuzetno drago da imamo kompanije poput Ećo Company-ja, koje mogu učenicima i studentima pružiti širok spektar mogućnosti za učenje i usavršavanje, i da bi bilo jako dobro da ostale privatne kompanije pruže priliku mladim ljudima, također je dodao da će Sredjna škola za okoliš i drvni dizajn u narednom periodu se potruditi da svoj djeci obezbijedi praktičnu nastavu.

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP