Posjeta predstavnika Ećo Company i centra Format Općini Novi Grad Sarajevo

by inside / 15 / 12 / 2016 / Objavljeno Novosti

Dana 21.11.2016 godine predstavnici Centra Format zajedno sa osnivačem centra i direktorom Ećo Company, Suadom Ećom, posjetili su Centar za razvoj biznisa u okviru Službe za privredu i lokalni ekonomski razvoj Opštine Novi Grad Sarajevo.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim oblicima saradnje kroz podršku privrednom sektoru i nezaposlenim osobama.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, mr. Semir Efendić je istakao da je Općina Novi Grad Sarajevo kroz provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja i podrške privredi, osnivanje svog Centra za razvoj biznisa, te uspostavljanja partnerstava sa privrednim subjektima iskazala svoju stratešku i operativnu opredjeljenost za podršku privredi i jačanju ljudskih potencijala. Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz umrežavanje lokalnih kompanija, prekvalifikaciju, stručno usavršavanje i osposobljavanje nezaposlenih osoba i kvalitetno posredovanje Službi za zapošljavanje.

U proteklom periodu predstavnici centra su posjetili impozantan broj kompanija i uradili kvalitativnu analizu potreba, u cilju kreiranja aktivnosti za 2017 godinu. Jedna  od aktivnosti u putu ka tome će biti stručno usavršavanje i osposobljavanje kadrova za potrebe drvne industrije.

Direktor Ećo Company i osnovač Centra Format je istakao da je unutar svoje kompanije odavno prepoznao problem pronalaska kvalitetnog kadra i zbog toga je prije četiri godine uz pomoć švicarskog programa Prilika Plus osnovao Centar Format. Od tada su razvijeni programi za perspektivna zanimanja u ovoj branši, obučeno oko 100 osoba od čega je samo u Ećo Company  zaspoleno 60 osoba. Pored obrazovanja odraslih, Centar Format radi i na jačanju stručnih praksi u školama i fakultetima u cilju stvaranja kompetencija i boljoj pripremi za nastup na tržište rada.

Umrežavanje i stvaranje ovakvog vida partnerstva je još jedan dokaz koliko Općina Novi Grad Sarajevo  radi na razvoju poslovnog sektora u cilju zapošljavanja i bolje budućnosti građanstva. 

ZAINTERESOVANI ZA SARADNJU?

Učinite okruženje ugodnijim i obogatite Vaš prostor Inside namještajem.

TOP